Spørsmål og svar

Gå til denne siden og fyll ut bedrifts og kontaktsinformasjon så er du i gang.

Hvordan fungerer Anbudshjelpen.no for min bedrift?

I anbudshjelpen registrerer folk sitt behov for håndverker og hva oppdraget går ut på. Dette oppdraget sendes direkte ut til de bedrifter som er registrert i Anbudshjelpen via den mail adressen de har registret seg med. Oppdrag, filer og kontaktinformasjon følger med i mailen. Så da kan du gi et til bud på jobben eller ta kontakt med oppdragsgiver om du trenger å besiktige jobben først.

Hva føre det med seg av forpliktelser?

Ikke annet enn at du svarer på henvendelsene som kommer inn til deg på en seriøs og god måte. 


Hva koster dette?

Foreløpig ingen ting. Dette er en tjeneste under oppbygging og frem til vi kan skape verdi for deg eller din bedrift i form av en jevn strøm av oppdrag er det gratis å få tilsendt oppdrag. Når tjenesten er oppe å går på et fornuftig nivå vil ALLE som har registrert seg bli kontaktet for å bekrefte eller avkrefte om de vil fortsette å være med videre mot betaling.


Hvordan bestemmes det hvilke bedrifter som får oppdraget?

Dette bestemmes ut fra de kommuner bedriften har registrert at de ønsker å få oppdrag fra. Oppdrag som da kommer inn på et gitt postnr fordeles til de 6 bedriftene som har registrert seg for denne tjenesten på det aktuelle postnr. 


Hvor mange bedrifter konkurrer om det samme oppdraget?

Ikke færre enn fire. Ikke flere enn seks.


Hvordan melder jeg meg ut av denne tjenesten?

Send mail til support@anbudshjelpen.no så melder vi ut bedriften.

Har du flere spørsmål send mail til support@anbudshjelpen.no