Klage på snekker jobben

Du som kjøper av en tjeneste har etter loven krav på at tjenesten blir utført etter avtale. Hvis en snekker for eksempel har brukt for dårlige materialer kan du kreve at snekkeren bytter ut materialene.

 

En tjeneste kan være mangelfull hvis

-       arbeidet er dårlig utført

-       snekker har gitt dårlig veiledning til forbruker

-       materialer er av dårlig kvalitet

-       tjenesten er i strid med offentlige sikkerhetskrav

-       snekker ikke har utført nødvendig tilleggsarbeid

-       tjenesten ikke svarer til opplysninger som er gitt om tjenestens egenskaper og hensiktsmessighet.

 

Kontroller alltid snekker arbeidet når oppdrager er utført.

 

Hva kan du kreve ved mangler og forsinkelser:

 

Om en snekker er forsinket med ferdigstillingen av et prosjekt eller det er mangler ved det kan du

-       holde tilbake hele eller deler av betalingen

-       kreve retting

-       kreve tjenesten ferdigstilt

-       kreve prisavslag

-       kreve heving

-       kreve erstatning

-       kreve renter

 

Om du ikke er fornøyd med tjenesten er det beste rådet å gå i dialog med snekkeren. Søk først å komme til enighet gjennom dialog og imøtekommenhet. Fungerer ikke den taktikken er det på tide å true med riset bak speilet.

 

Reklamasjonsfrist

Om en snekker ikke leverer innefor avtalt kvalitet eller tid har du som forbruker plikt til å melde dette til snekkeren inne rimelig tid. Hva som er rimelig tid er etter skjønn, men det er satt en tid i loven som sier innenfor to år. Om tjenesten er ment å vare vesentlig lenger enn det er fristen 5 år.Snekker