Hvordan velge riktig tilbud fra en murer?

Jobben er beskrevet, responsen er håndtert og de aktuelle har kanskje vært å sett på jobben. Du sitter med noen tilbud foran deg. Da har du kommet fram til det viktige valget. Hvordan velge riktig murer?

 

Her er noen punkter du kan se på for å sikre at du blir fornøyd når murer jobben er gjort.

 

1.     Er alt tatt med i tilbudet?

Sjekk at alt det du har spesifisert i murer oppdraget er tatt med i tilbudet. Skriver du under uten å sjekke dette kan det føre til at du ikke får levert hele tjenesten du beskrev.

Om ikke alt er med i tilbudet og du ikke ser det, kan en murer med god samvittighet dra hjem når den kontraktfestede delen av murer jobben er gjort.

Sjekk også om det er vesentlige forskjeller på detaljer i de forskjellige tilbudene. Er det en murer satt opp forslag til annet ekstra arbeid som bør gjøres som de andre murerne ikke har gjort og gitt pris på dette, kan det være et tegn på en som legger flid i arbeidet.

 

2.     Sjekk tidsrammen.

For de fleste av oss er det daglige livet i den boligen vi bor i viktig for oss. Derfor er det av en viss viktighet at mureren har satt opp en tidsramme på jobben. Den mureren som har satt opp et tidsrom som passer dere og som ikke strekker seg over for lang tid bør absolutt være med i vurderingen. Et alt for langt tidsrom kan også vitne om at mureren ikke har det ønskede fokuset på jobben som skal gjøres hos deg.

 

3.     Er det iberegnet MVA

Sjekk tilbudet nøye om sluttsummen inneholder mva. En viktig detalj. Og i følge håndverkertjenesteloven har du som forbruker krav på at et tilbud skal inneholde merverdiavgift. I et tilbud til deg som forbruker skal det spesifiseres tydelig at merverdiavgift er utelatt.

 

4.     Sjekk referanser.

En murer som ikke har noe skjule vil ikke ha noe problemer med å oppgi et par ferske referanser til deg. Referansene bør ikke være mer enn 6 mnd gamle.

Hva du skal spørre referansene om kan du lese mer om her:

 

5.     Insistèr på bruk av dagmulkt.

Det beste pressmiddelet du som forbruker har for å få ferdig en forsinket jobb, er dagmulkter. Det vil si at om mureren ikke er ferdig med jobben i tide kan du trekke for eksempel 100 kr pr dag fra den totale sluttsummen. Oppad begrenset til 10% av den totale sum på oppdraget som et eksempel.Murer