Trenger du murer?

Å være murer bærer med seg eldgamle tradisjoner. Det er nok det eldste håndverkeryrket uten at vi kjenner til dette helt eksakt. Men stein og ”mørtel” i en eller annen form har vært helt sentrale byggeingredienser siden tidenes morgen. Romerne gjorde store gjennombrudd når det gjaldt bindemiddel for stein og de oppfant vel egentlig betongen. Mange mener det er en viktig grunn til at romerriket spredte seg så vidt. De bygde veier og skaffet rent vann. Noe som er helt helt avgjørende for å ivareta folks helse i byer.

Mureryrket er ikke så veldig stort i Norge som i andre land sydover i europa. Dette fordi vi her i nord har hatt nok av trær å bygge med. Og steinhus er bedre å bo i ved varme somre da det er kjøligere i et steinhus om sommerne enn i et trehus. Og varmere om vinteren enn et trehus.

Grovere arbeid, men vanskelig å få fint

Murerarbeid er ofte grovt, tungt og grisete. Det støver noe veldig når man kutter og klipper fliser og stein, bøtta med bindemørtel drypper og sekkene med mørtel støver noe helt utrolig. Samtidig skal det en erfaren og stødig hånd til for å få murerarbeid fint i kantene og en plettfri finnish. Skjeve murer og fliser finnes nok i de fleste hjem der oppussing har vært gjort av husbonden og det er mang en nevenyttig som har gått på en smell når stein og fliser skal kuttes og limet blir for tynt eller det er for kaldt og rått ute til å få limet til å sitte skikkelig.

Krav til en murer

For å kalle seg murer så må man ha svennebrev. Det får mann etter å ha tatt to år med byggteknikk på videregående skole og ha vært lærling i en bedrift i to år. Altså fire år til sammen. Da det i Norge merkes en stadig økende etterspørsel eller tegl og flis i bygg, er det viktig med en systematisk utdannelse som danner et godt grunnlag for forståelsen av faget og materialene en murer bruker. Det er spesielt blokkprodukter og systemer som kommer på markedet. Og dette tilfører det norske boligmassen noe nytt.

Mange små feil

Det er lett som ufaglært handyman å gjøre en del småfeil når det skal mures. Det kan være for tørt eller vått lim, feil fuktighet ute, skjev muring eller kutting av stein som gjør at resultatet ikke blir veldig bra. OG murer man feil er det ikke bare å skru opp noen skruer for å rette opp i det igjen. Derfor kan det for t lønne seg å sette en faglært murer på saken.
Murer