Når må en elektriker rette opp mangler?

Du som kjøper av en tjeneste har etter loven krav på at tjenesten blir utført etter avtale. Hvis en elektriker for eksempel har brukt for dårlige materialer kan du kreve at elektrikeren bytter ut disse.


En tjeneste regnes som mangelfull hvis;

-    arbeidet er dårlig utført
-    elektriker har gitt dårlig veiledning til forbruker
-    elektriker har brukt materiale av dårlig kvalitet
-    tjenesten er i strid med offentlige sikkerhetskrav
-    elektriker ikke har utført nødvendig tilleggsarbeid
-    tjenesten ikke svarer til opplysninger som er gitt om tjenestens egenskaper og hensiktsmessighet.

Kontroller alltid elektriker arbeidet når oppdrager er utført.

Hva kan du kreve ved mangler og forsinkelser:

Dersom en elektriker er forsinket med ferdigstillingen av et prosjekt, eller det foreligger klare mangler, kan du;
-    holde tilbake hele, eller deler av, betalingen
-    kreve retting
-    kreve tjenesten ferdigstilt
-    kreve prisavslag
-    kreve heving av inngått avtale
-    kreve erstatning
-    kreve renter

Dersom du ikke er fornøyd med tjenesten er det beste rådet å gå i dialog med elektrikeren. Søk først å komme til enighet gjennom dialog og imøtekommenhet. Fungerer ikke den taktikken er det på tide å true med riset bak speilet.

Reklamasjonsfrist

Hvis en elektriker ikke leverer etter avtale eller innen tidsrammen, har du som forbruker plikt til å melde dette inn til elektrikeren inne rimelig tid. Hva som er rimelig tid er etter skjønn, men det er satt en tid i loven som sier innenfor to år. Om tjenesten er ment å vare vesentlig lenger enn det er fristen 5 år.

Anbudshjelpen.no skaffer deg flere tilbud på elektriker oppdraget ditt.Elektriker