Krav til en elektriker

Det stilles krav til en elektrikers kompetanse hele yrkeskarrieren. Fra myndigheter, produsenter og kunder. Så man blir ikke utlært som elektriker. Det er det som gjør det så spennende.

Elektriker og utdanning

En elektriker må ha Vg1 og Vg2, samt en praksisperiode på ca 3 år i en el-bedrift før hun/han kan kalle seg elektriker. Da har vedkommende fått fagbrev og er klar for den store verden.
Årene på videregående skole sikrer et minimum av forståelse for faget elektro. Men det er den 3årige praksisen i en el-bedrift som sørger for at vedkommende behersker yrket, til syvende og sist. Her læres hva det vil si å oppdatere seg på nye forskrifter.

Forskjellige typer elektrikere

Det finnes forskjellige typer elektrikere som er underlagt forskjellige sertifiseringer. Les mer om det her. (Link til side om forskjellig type elektriker.) Den grunnleggende elektriker utdanningen de alle starter på er stort sett den samme.

Generelt om elektrikere

En elektriker er forpliktet til å følge de forskrifter som til enhver tid gjelder for det området de jobber med. Dette er noe du som forbruker ikke skal tenke så mye på, da all jobb som eventuelt er utført feil må rettes kostnadsfritt. Hvis ikke den impliserte bedriften kan rette på jobben lenger, finnes det ordninger som ivaretar deg som forbruker.

Oppdatert kunnskap

Elektriker bransjen er flinke til å arrangere kurs og seminarer for å holde seg oppdatert på gjeldende regler, forskrifter og nye produkter. Dette har vært i voldsom utvikling i løpet av de siste 15 årene og det endrer seg fortsatt. Elektriker bransjen opplever stor konkurranse elektrikere imellom, noe som også gjør at de setter sin stolthet i å kunne tilby de nyeeste produktene på markedet. Dette gir deg som forbruker en sikkerhet for at det du kjøper er godkjent og sikkert. 

Anbudshjelpen.no skaffer deg flere tilbud på elektriker oppdraget ditt.Elektriker