Hvordan velge riktig tilbud fra en elektriker?

Jobben er beskrevet, responsen er håndtert og de aktuelle elektrikerne har kanskje vært å sett på jobben. Du sitter med noen tilbud foran deg og skal foreta det viktige valget. Hvordan velge riktig elektriker?

Her er noen punkter du kan se på for å sikre at du blir fornøyd med din elektriker.

1.    Er alt tatt med i tilbudet?

Sjekk at alt det du har spesifisert i elektriker oppdraget er tatt med i tilbudet. Skriver du under uten å sjekke dette kan det føre til at du ikke får levert hele tjenesten du beskrev.
Hvis dette er tilfelle uten at du har oppdaget det, kan en elektriker med god samvittighet dra hjem når den kontraktfestede delen av elektriker jobben er gjort.
Sjekk også om det er vesentlige forskjeller på detaljer i de forskjellige tilbudene. Har en elektriker satt opp forslag til annet ekstraarbeid som bør gjøres, som de andre elektrikerne ikke har kommentert eller gitt pris på, kan det være et tegn på en som legger flid i arbeidet.

2.    Sjekk tidsrammen.

For de fleste av oss er det daglige livet, i den boligen vi bor i, viktig for oss. Derfor trenger du en tidsramme fra elektrikeren. Den elektrikeren som har satt opp et tidsrom som passer deg, bør absolutt være med i vurderingen. Et alt for langt tidsrom kan også vitne om at elektrikeren ikke har det ønskede fokuset på jobben som skal gjøres hos deg.

3.    Er det iberegnet MVA

En viktig detalj; se om sluttsummen inneholder mva. I følge håndverkertjenesteloven har du som forbruker krav på at et tilbud skal inneholde merverdiavgift. I et tilbud til deg som forbruker skal det spesifiseres tydelig at merverdiavgift er utelatt.

4.    Sjekk referanser.

En elektriker som ikke har noe skjule vil heller ikke ha noen problemer med å oppgi et par ferske referanser til deg. Referansene bør ikke være mer enn 6 mnd gamle.
Hva du skal spørre referansene om kan du lese mer om her:

5.    Insister på bruk av dagmulkt.

Det beste pressmiddelet du som forbruker har for å få ferdig en elektriker jobb, er dagmulkter. Det vil si at om elektrikeren ikke er ferdig med jobben i tide kan du trekke for eksempel 100 kr pr dag fra den totale sluttsummen. Oppad begrenset til 10% av den totale sum på oppdraget, som et eksempel.

Anbudshjelpen.no skaffer deg flere tilbud på oppdraget ditt.
Elektriker