Garantiording fra Nelfo

Garantiording fra Nelfo
NHO-organisasjonen Nelfo er en medlemsorganisasjon for IT- og el-bedrifter. Nelfo har siden 1.juli 2006 hatt en garantiordning for forbrukere som kjøper tjeneste av en Nelfo-registrert elektriker.

Garanterer kvaliteten på elektrikere

Nelfo som organisasjon garanterer at elektriker jobben er forskriftsmessig gjort, i henhold til avtale. Hvis elektriker bedriften ikke har utført jobben i henhold til forskriftene, og er medlem av Nelfo, pålegges bedriften å rette opp dette umiddelbart etter at det har blitt påpekt av kunden. Hvis feilen fortsatt ikke  rettes vil forbruker kunne sende en formell klage til Nelfo med aktuell dokumentasjon. Nelfo behandler da klagen som en hastesak og pålegger den aktuelle elektriker bedriften å utføre jobben forskriftsmessig.
Dersom dette ikke blir overholdt vil en annen Nelfo-registrert lektriker bedrift utføre oppdraget, selvsagt uten kostnader for forbruker.

Det lønner seg å velge en Nelfo-registrert elektriker bedrift. 

Du finner hele Nelfo garantiordning beskrevet her.

Anbudshjelpen.no finner flere elektrikere til din jobb slik at du kan velge det beste tilbudet.Elektriker